(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Autostrada A-2
Rodzaj pracy: obsługa geodezyjna budowy
Zakres robót: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy autostrady węzeł Konotopa: obsługa drogowej i obiektów inżynieryjnych
Jednostka opracowania.: węzeł Konotopa
Czas realizacji: 10 m-c