(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Rodzaj pracy: obsługa geodezyjna budowy
Zakres robót : pełna obsługa geodezyjna rozbudowy centrum zdrowia z analizą istniejącej infrastruktury
Jednostka opracowania.: kompleks budynków
Czas realizacji: 16 m-c