(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Gmina Łomianki
Rodzaj pracy: regulacja stanu prawnego dróg
Zakres robót: wydzielenie części działek zajętych pod drogę z ich wyznaczeniem i określeniem powierzchni pod drogą
Jednostka opracowania.: 246dz. ew.
Czas realizacji: 7 m-c