(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Gmina Zabrodzie
Rodzaj pracy: wydzielenie działek po drogę
Zakres robót: Wydzielenie działek pod poszerzenie pasa drogowego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i jego wyznaczeniem
Jednostka opracowania.: 150dz. ew.
Czas realizacji: 6m-c