(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Wydzielenie gruntów pod poszerzenie trasy S-8 na terenie
dzielnic Bielany, Żoliborz m. st. Warszawy.