(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Obręb Lipka pow. wołomiński
Rodzaj pracy: modernizacja ewidencji gruntów
Zakres robót: kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów budynków i lokali – badanie stanu prawnego nieruchomości, wydzielenia
Jednostka opracowania.: 2400dz. ew.
Czas realizacji: 4m-c