(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Obręb Nowe Opole – pow. siedlecki
Rodzaj pracy: modernizacja ewidencji gruntów
Zakres robót: kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów budynków i lokali – badanie stanu prawnego nieruchomości, wydzieleni
Jednostka opracowania.: 1400dz. ew.
Czas realizacji: w realizacji