(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa, Pl. Szebeka
Rodzaj pracy: obsługa geodezyjna budowy
Zakres robót: pełna obsługa geodezyjna rewitalizacji pl. Szebeka w zakresie tyczenia inwentaryzacji oraz analizay projektu
Jednostka opracowania.: kompleks budynków
Czas realizacji: 9 m-c