(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa POLFA Tarchomińska
Rodzaj pracy: mapa do celów gospodarczych
Zakres robót: pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej, obliczenia powierzchni terenów zabudowy i terenów zielon.
Pow. opracowania.: 75ha
Czas realizacji: 5 m-c