(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa ul. Księzycowa
Rodzaj pracy: mapa do celów projektowych
Zakres robót : pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej, NMT, uzgodnienie w ZUD
Pow. opracowania.: 3ha
Czas realizacji: 3 m-c