(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa – ul. Żwirki i Wigury
Rodzaj obiektu: budynek wielorodzinny
Zakres robót: termo modernizacja dachu
Pow. użyt.: 1200m2
Czas realizacji: 3 m-c