(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Skanning laserowy

W odpowiedzi na oczekiwania rynku firma GLOB-K&Z wprowadziła nową technologię pozyskiwania danych poprzez skanowanie laserowe 3D. Technologia skaningu laserowego pozwala w bardzo krótkim czasie na zebranie dokumentacji 3D, czyli danych pomiarowych trójwymiarowego modelu obiektu. Model jest generowany przez „chmurę punktów” posiadających dane XYZ z odpowiednią rozdzielczością w zależności od potrzeb.

Skaner Fokus 3D firmy Faro pozwala na uzyskanie kompletnego modelu cyfrowego całego obiektu. Skaner rejestruje nawet do miliona punktów pomiarowych na sekundę, przy czym powierzchnie są odwzorowywane z wysokim poziomem szczegółowości i w wysokiej rozdzielczości a nieznaczne odchylenia wymiarowe wynoszące ok. 0,1 procenta mieszczą się w tolerancjach DIN, których przestrzeganie w budownictwie jest obowiązkowe.

 

Wprowadzona technologia umożliwia wykonanie usług w wielu dziedzinach gospodarki a zwłaszcza:

 • Architektura, inżynieria budowlana
 • Ochrona zabytków
 • Przemysł
 • Kryminologia, wypadki, zagrożenia
 • Transport drogowy i kolejowy
 • Produkcja filmów i gier

 

Z uwagi na ukierunkowany zakres świadczenia usług przez firmę skupiliśmy się na wykonywaniu dokumentacji z zakresu inwentaryzacji budowlanej budynków i obiektów budowlanych i badanie zmian konstrukcji.

Uzyskane dane w procesie skanowania laserowego 3D pozwalają na dowolne przetwarzanie i uzyskiwanie niezbędnych informacji o stanie technicznym obiektu. Postać cyfrowa umożliwia badanie zmian konstrukcyjnych, architektonicznych obiektu i podejmowanie odpowiednich czynności naprawczych lub zapobiegawczych.

Stworzony model obiektu można poddać odpowiedniej obróbce cyfrowej w celu uzyskania danych niezbędnych do :

 • określenia powierzchni degradacji budynków wpisanych do rejestru zabytków
 • określenia wielkości uszkodzeń, pęknięć, ubytków
 • określenie zmian konstrukcyjnych – osiadań, ugięć, przemieszczeń
 • określenia objętości mas ziemi lub urobku
 • określenie innych parametrów niezbędnych do uzyskania wyniku

 

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. u. Z dnia 17 września 2003r.) opieka nad zabytkami sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza, w szczególności, na zapewnienie warunków:

 • naukowego badania i dokumentowania zabytków
 • prowadzeniu prac konserwacyjnych, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
 • korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz jego znaczeniu dla historii i kultury

 

Skaning laserowy umożliwia spełnienie warunków wymienionych w ustawie tworząc dokumentację zabytku w postaci numerycznej 3D.

Możliwości skaningu skupiają się na inwentaryzacji obiektów zabytkowych w celu wykonania ekspertyz, dokumentacji do przeprowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych umożliwiającej zabezpieczenie i odtworzenie kompozycji elementów obiektu.

Inwentaryzacja podwykonawcza w postaci cyfrowej zapewnia utrwalenie substytucji zabytku, stabilizację konstrukcyjną oraz wyglądu obiektu po pracach konserwatorskich dające możliwość zarządzania obiektem.
Animacje, wizualizacje oraz spacery wirtualne pozwalające popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie usługi skanowania laserowego oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się też z materiałami o skanningu laserowym

 

Zdjęcia skanera

IMG_5600 IMG_5605  IMG_7548 IMG_7555

Architektura

Oferta architektoniczna

Oferujemy szerokizakres usług architektonicznych.
Świadczymy takie usługi architektoniczne jak:

 • Projekty zagospodarowania działek
  Projekt zagospodarowania działki to integralna część projektu budowlanego, musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych.
 • Projekty budynków mieszkalnych i gospodarczych
  Przygotowaliśmy dla państwa pare gotowych projektów domów jednorodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się
 • Adaptacja i rozbudowa istniejących budynków
 • Przygotowanie dokumentacji do warunków zabudowy

Zapraszamy do zapoznania się naszymi realizacjami architektonicznymi.

Budownictwo

Początkowo firma GLOB-K&Z świadczyła jedynie usługi geodezyjne, jednak już w 2006 roku rozszerzyliśmy ofertę o usługi z branż architektonicznej oraz budowlanej. Świadczymy usługi ogólnobudowlane dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz gospodarczego. Wykonujemy kompleksowe prace związane z obsługą inwestycji dla domów jednorodzinnych tj. zgodnie z oczekiwaniem klienta.
Posiadamy doświadczone ekipy w zakresie wznoszenia budynków, hydrauliki, wykończenia wnętrz, ocieplania i zagospodarowania działki.
Nasza firma obsłuży Państwa kompleksowo terminowo z należytą starannością.
Wyznajemy zasadę zadowolony klient najlepszą reklamą.
Zakres szczegółowych prac w ofercie.

Oferta budownictwa

Kompleksowa budowa domów w stanie

 • surowym otwartym
 • surowym zamkniętym
 • deweloperskim
 • „pod klucz”

Kompleksowa budowa obiektów małej architektury

 • ogrodzeń
 • chodników
 • tarasów
 • podjazdów
 • śmietników
 • szamb
 • elementów odwadniających

Kompleksowa obsługa instalacji wod-kan i c.o

 • doradztwo techniczne
 • pompy ciepła
 • instalacje tradycyjne
 • solary

Wykonanie prac budowlanych indywidualnych

 • ocieplenia budynków
 • prace dekarskie
 • prace ciesielskie
 • prace glazurnicze
 • instalacje elektryczne

Realizacje

Geodezja

Kompleksowe usługi geodezyjne dla osób prywatnych i firm.

Już od ponad dekady firma GLOB K&Z świadczy kompleksowe usługi geodezyjne, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Do zadań, które składają się na naszą działalność geodezyjnej obsługi inwestycji, należą:

 • przygotowywanie map do celów projektowych (wersja analogowa oraz numeryczna)
 • sporządzanie map prawnych (podział nieruchomości, mapy do zasiedzenia, mapy do celów sądowych)
 • obsługa inwestycji (budowlanych, drogowych, urządzeń podziemnych)
 • inwentaryzacja geodezyjno–architektoniczna, niezbędna do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu

Dzięki naszym geodetom, doświadczonym pracownikom (absolwenci Politechniki Warszawskiej) z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 1, 2, 4, 5, dysponującym doskonałym sprzętem pomiarowym firmy Leica i Nikon, o wysokiej dokładności pomiaru, jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dobre wykonanie każdego zlecenia.

 

Szczegółowe informacje

Mapy do celów projektowych


Mapa do projektu powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez uprawnionego geodetę.
Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy:

 • sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowę

Podziały nieruchomości


Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny).

 • W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.
 • W ujęciu administracyjno-prawnym podział działki polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Wyznaczanie działek ewidencyjnych


Podział działki wykonywany jest na podstawie danych z ewidencji gruntów budynków i lokali oraz dokumentów geodezyjnych znajdujących się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Podstawą wyznaczania punktów załamania granic działki są operaty podziału nieruchomości, operaty ewidencji gruntów a także dane przestrzenne umożliwiające wyznaczenie.
Punkty wyznaczone stabilizuje się palikami geodezyjnymi a na życzenie klienta trwałymi znakami granicznymi (betonowe).

Wytyczanie obiektów budowlanych

Prawo budowlane mówi, że wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę muszą zostać wyznaczone w terenie przed rozpoczęciem realizacji przez służby jednostki geodezyjnej. Wytyczanie obiektów budowlanych to jedno z naszych podstawowych zadań, w ramach geodezyjnej obsługi budowy.

Inwentaryzacje podwykonawcze urządzeń podziemnych i obiektów budowlanych


Inwentaryzacja budynku to niezbędna procedura, ponieważ wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienia dokumentacji ZUD


Przygotowanie dokumentacji oraz wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu z niezbędnymi załącznikami.

Inwentaryzacja geodezyjno-architektoniczna


Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielnosci lokalowej oraz na potrzeby własne klienta, pomiary kontrolne a także nietypowe pomieszczeń, lokali i całych kondygnacji.

Obsługa geodezyjna inwestycji


Obsługa geodezyjna budowy, obejmująca wykonywanie wszelkich pomiarów i opracowań niezbędnych na budowie lub przy modernizacjach obiektów kubaturowych, drogowych i pozostałej infrastruktury inżynieryjne.

Mapy synchronizacyjne dawnych nieruchomości


Wykonywanie na podstawie materiałów kartograficznych i dokumentacji historycznej map przedstawiających relacje katastralne dawnych nieruchomości z obecną ewidencja.

Realizacje