logo

Blog

  • Blog
Jak wybrać dobrego geodetę do obsługi projektu deweloperskiego?
16 stycznia, 2024

Projekt deweloperski to niezwykle istotna część samej inwestycji. Wszelakie błędy na tym etapie mogą nieść za sobą wiele problemów podczas samej budowy. Nie zapominajmy również o konsekwencjach natury prawnej lub finansowej. Aby taki projekt sporządzić,…

Modelowanie 3D BIM — na czym polega?
12 grudnia, 2023

Modelowanie 3D BIM, czyli Building Information Modelling, to zaawansowany proces tworzenia trójwymiarowych cyfrowych reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektów budowlanych. Technologia ta rewolucjonizuje branżę budowlaną, umożliwiając efektywne zarządzanie projektami, ich etapem koncepcyjnym i realizacją. Co…

Modelowanie chmury punktów – kiedy jest potrzebne?
14 listopada, 2023

Pointcloud, czyli chmura punktów, jest geometrycznym odzwierciedleniem określonego obiektu. Każdy z punktów w tym gęstym zbiorze ma swoje współrzędne położenia w przestrzeni trójwymiarowej. Punkty te interpretowane są jako spójny układ. Ten swoisty zbiór danych otrzymywany…

Mapa do celów projektowych – kiedy jest niezbędna?
18 października, 2023

Jednym z podstawowych zadań geodety jest sporządzanie map do celów projektowych. Przedstawiamy praktyczne przykłady, kiedy geodezyjna mapa projektowa staje się nieodzownym elementem planowania i realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Rola mapy do celów projektowych Mapa do celów…

Do czego służy ortofotomapa?
12 września, 2023

Zagospodarowanie określonego terenu jest procedurą, w której uczestniczy wiele jednostek rządowych, samorządowych oraz prywatnych. Rozwój technologii na przestrzeni lat sprawił, że coraz lepiej radzimy sobie z uzyskaniem szczegółowego, profesjonalnego obrazu terenu nazywanego ortofotomapą, do której…

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe