logo

USŁUGI GEODEZYJNE WARSZAWA

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne od ponad 17 lat. Wśród zadań, które wchodzą w skład prowadzonej przez nas działalności geodezyjnej znajdują się:

Geodezja Warszawa
budowa domów

NASZA OFERTA

Kompleksowa obsługa dróg i mostów:

Geodezja Warszawa

Kompleksowa obsługa obiektów kubaturowych:

Geodezja Warszawa

Kompleksowa obsługa sieci uzbrojenia terenu:

Geodezja Warszawa

Sporządzanie map geodezyjnych:

Geodezja Warszawa

Przetwarzanie informacji niejawnych

Nasza firma posiada kompletny system do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone zarówno w formie papierowej, w Kancelarii niejawnej, jak i elektronicznej, na Akredytowanym Stanowisku Komputerowym.

W firmie został powołany Kierownik przedsiębiorcy oraz pion ochrony w składzie: Pełnomocnik ochrony, Kierownik kancelarii niejawnej, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz – poza pionem ochrony – Administrator systemu teleinformatycznego.
zastrzeżone

Monitoring przemieszczeń poziomych i pionowych

Wykonujemy pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu.

Od wielu lat wykonujemy monitoring przemieszczeń poziomych tunelu I linii metra.
Geodezja Warszawa
Geodezja Warszawa

Naloty dronem:

Geodezja Warszawa

Modernizacja:

Geodezja Warszawa

NASZE REALIZACJE

Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji. Mnogość realizowanych przez nas prac z zakresu geodezji to najlepszy dowód na naszą niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami geodezyjnymi firmy GLOB-K&Z.

Inwentaryzacja lokali
Warszawa - Pl. Bankowy

Obsługa inwestycji
PT Czachówek

Obsługa budowy przedszkola
Warszawa - Ursus

Geodezja Warszawa

Obsługa budowy autostrady A2
obwodnica Siedlec - Węzeł "Cicibór"

Geodezja Warszawa

Monitoring przemieszczeń poziomych tunelu metra

Geodezja Warszawa

Obsługa budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej w Ossowie

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe