logo

Do czego służy ortofotomapa?

Zagospodarowanie określonego terenu jest procedurą, w której uczestniczy wiele jednostek rządowych, samorządowych oraz prywatnych. Rozwój technologii na przestrzeni lat sprawił, że coraz lepiej radzimy sobie z uzyskaniem szczegółowego, profesjonalnego obrazu terenu nazywanego ortofotomapą, do której powstania wykorzystuje się m.in. zdjęcia z dronów lub zdjęcia lotnicze.

Czym jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to nic innego jak aktualny (w trakcie jej wykonywania) obraz terenu, który posiada cechy metryczne, czyli takie, które jesteśmy w stanie wyrazić za pomocą liczb. Żeby powstał tego rodzaju obraz, za pomocą metody różniczkowej przetwarza się cyfrowe zdjęcia lotnicze lub zdjęcia satelitarne.

Zdjęcia wykonywane są najczęściej przez drony lub specjalnie przystosowane załogowe samoloty. Pozyskane fotografie następnie należy przekonwertować z wizualizacji w rzucie środkowym do wizualizacji w rzucie ortogonalnym, gdzie ortogonalność oznacza po prostu kąt prostopadły w stosunku do fotografowanego terenu. Aby uzyskać jak najdokładniejszy obraz, należy wykonać setki zdjęć określonego obszaru. W Polsce aktualizowaniem bazy danych dotyczących ortofotomap zajmuje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Do czego służy ortofotamapa? 

Tworzenie ortofotomapy to procedura, którą wykorzystuje się w wielu ważnych celach związanych z planowaniem przestrzeni. Zlecenie wykonania takiego obrazu jest potrzebne, aby prawidłowo zagospodarować teren w stale rozwijających się aglomeracjach. Mowa tutaj o budowie bloków mieszkalnych, osiedli domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, a także terenów zielonych oraz określaniu dokładnych relacji przestrzennych między nimi. Oprócz tego ortofotomapę można wykorzystywać np. do badania stopnia rozwoju danego terenu na przestrzeni lat. 

Gdzie można znaleźć ortofotomapy?

Ortofotomapy można przeglądać w Internecie na przeznaczonych do tego serwisach. Mowa wtedy o standardowej ortofotomapie. Innym jej typem jest ortofotamapa prawdziwa, inaczej „true ortho”. Typ prawdziwy to taki, z którego obrazu zostały usunięte przesunięcia radialne obiektów wystających ponad teren i martwe pola (obszary przysłonięte przez inne obiekty), czyli elementy naturalnie zniekształcające idealny obraz mapy.

Podsumowanie

Ortofotomapa to specjalny rodzaj mapy wykreowanej z użyciem zdjęć lotniczych lub satelitarnych, a następnie przekonwertowanych do rzutu ortogonalnego. Wykorzystuje się ją, aby uzyskać obraz obecnego zagospodarowania określonego terenu, który można wykorzystać, aby analizować jego rozwój lub np. planowanie kolejnych inwestycji w obrębie infrastruktury. 

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe