logo

Gospodarka nieruchomościami

Obsługa geodezyjna gospodarki nieruchomościami to szeroki zakres prac związany z jej zarządzaniem, aktualizowaniem, użytkowaniem, najmem i zbywaniem. Regulacje prawne gospodarki nieruchomościami nie wynikają jedynie z ustawy o gospodarce nieruchomościami ale znajdują się wielu innych aktach prawnych i często nie są ze sobą spójne. Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie nieruchomości wiąże się z szczegółową znajomością prawa oraz ich aspektów. Z uwagi na szereg zrealizowanych zleceń w dziedzinie gospodarki nieruchomościami zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie co pozwala nam je realizować terminowo i profesjonalnie. W zakresie prac geodezyjnych związanych z nieruchomościami wykonujemy:

 1. Podziały nieruchomości
 2. Rozgraniczenie nieruchomości
 3. Wyznaczanie i wznawianie punktów granicznych działek
 4. Badanie stanu prawnego nieruchomości wraz z jej analizą
 5. Mapy do celów prawnych (sądowych, administracyjnych, rewindykacyjnych)
 6. Obsługa geodezyjna zwrotów nieruchomości i roszczeń
 7. Tworzenie map gospodarczych do zarządzania obiektami (zakłady, fabryki)
 8. Wycena nieruchomości

Obsługa spółdzielni mieszkaniowych w zakresie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podziały nieruchomości
 2. Obmiar powierzchni użytkowych
 3. Dokumentacja do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
 4. Dokumentacja geodezyjno – prawna do wyodrębnienia własności
 5. Mapy obiektowe do celów zarządzania
 6. Dokumentacja do uzyskania służebności
 7. Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe