logo

Mobilny skaning laserowy – jakie możliwości stwarza?

Skanowanie laserowe to technika, która wspiera wiele różnych branż, tj. architektura, budownictwo i innych sektorów. Ta metoda jest jednym z nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do zbierania danych geoprzestrzennych. Początki skanowania laserowego sięgają lat 90. XX wieku, kiedy to zainicjowano system LiDAR (Light Detection and Ranging), który początkowo był instalowany wyłącznie na pokładach samolotów i helikopterów. Momentem zwrotnym dla tej technologii był rok 1998, kiedy wprowadzono na rynek pierwsze urządzenie umożliwiające skanowanie laserowe z ziemi.

Mobilny skaning laserowy – jak to działa?

Funkcjonowanie skanera laserowego mobilnego opiera się na dokonywaniu pomiarów kątowych oraz określaniu dystansu pomiędzy urządzeniem a obiektem badania. To pozwala na ustalenie trójwymiarowych współrzędnych x y z, które razem formują tak zwaną chmurę punktów. Skaner dokonuje pomiaru odległości do różnych obiektów, emitując w ich stronę promienie świetlne bliskie zakresowi podczerwieni. Emitowane impulsy świetlne są odbijane przez cel i kierowane z powrotem do urządzenia. Każdy z tych odbitych impulsów jest zapisywany, a odpowiadający mu punkt otrzymuje trójwymiarowe współrzędne, tworząc zbiór punktów, który odwzorowuje kształt skanowanego obiektu.

W trakcie skanowania terenowego, współrzędne x y z są przyporządkowywane do konkretnego punktu odbicia, najpierw w lokalnym układzie odniesienia skanera, a następnie są one konwertowane do ogólnego systemu współrzędnych geodezyjnych. Mobilne skanery laserowe mogą być również wyposażone w sensory optyczne, zarówno te wbudowane, jak i zewnętrzne kamery. Pozwalają one na rejestrowanie barw każdego z punktów w modelu przestrzennym, wykorzystując składowe RGB.

Dzięki temu mobilny skaning laserowy pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji o kolorystyce, co jest nieocenione na przykład przy dokumentacji barwnej zabytkowych obiektów w ramach inwentaryzacji architektonicznej 3D.

Mobilny skaning laserowy – korzyści

Nowoczesne metody skanowania laserowego zyskują na popularności wśród ekspertów zajmujących się różnorodnymi działaniami pomiarowymi, w tym inwentaryzacją architektoniczną budynków. W tradycyjnym podejściu, dokładne zmapowanie obiektu wymaga przeprowadzenia wielu skomplikowanych pomiarów, które przy użyciu klasycznych metod mogą skończyć się pomyłkami w obliczeniach. Ponadto, klasyczne techniki pomiarowe wymagają znacznie więcej czasu, co wpływa na opóźnienia w realizacji projektów.

Z tego powodu, specjaliści coraz częściej sięgają po usługi mobilnego skanowania laserowego 3D. Główne zalety tej techniki to znacząca redukcja czasu potrzebnego na dokonanie pomiarów, nawet w przypadku obiektów z rozbudowanymi systemami instalacyjnymi. Dodatkowo, zapewnia ona wyjątkową dokładność pomiarów, a to zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i konieczności ponownego przeprowadzania pomiarów.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe