logo

Modelowanie chmury punktów – kiedy jest potrzebne?

Pointcloud, czyli chmura punktów, jest geometrycznym odzwierciedleniem określonego obiektu. Każdy z punktów w tym gęstym zbiorze ma swoje współrzędne położenia w przestrzeni trójwymiarowej. Punkty te interpretowane są jako spójny układ. Ten swoisty zbiór danych otrzymywany jest poprzez skanowanie 3D lub wykonanie pomiarów fotogrametrycznych. W jakim celu można wykorzystać modelowanie chmury punktów?

Czym jest chmura punktów?

Korzystając z metod laserowego skanowania 3D i pomiarów fotogrametrycznych, możliwe jest zbieranie szczegółowych danych o obiekcie i jego otoczeniu. Dane te składają się z zestawu punktów, które tworząc spójną całość, stanowią odzwierciedlenie danego obiektu. Możliwe jest określenie jego wielkości i kształtu. Sama dokładność i szczegółowość danych pozyskiwanych w procesie skanowania zależy od jakości zastosowanego sprzętu i ilości wykonanych pomiarów. Najlepsze skanery pozwalają na uzyskanie 500 tysięcy pomiarów na sekundę. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, zebrane dane można poddawać analizie, filtrowaniu i porządkowaniu. Jak to przekłada się na praktyczne zastosowanie?

Praktyczne wykorzystanie chmury punktów

Modelowanie chmury punktów ma praktyczne zastosowanie w wielu branżach takich jak architektura, projektowanie czy budownictwo. Dzięki obróbce danych możliwe jest tworzenie modeli przestrzennych, animacji, modeli i rysunków. Chmura punktów wykorzystywana jest między innymi do wykonywania szczegółowych pomiarów na każdym etapie inwestycji budowlanych, tworzenia dokumentacji zabytków, czy dokonywania kalkulacji o charakterze objętościowych i masowym. Praca z chmurami punktów umożliwia również optymalizowanie procesu projektowania oraz tworzenia dokumentacji niezbędnej przy planowaniu urbanistycznym. Dzięki modelowaniu możliwe jest także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej czy też dobranie elementów projektowych do występujących w rzeczywistości struktur (detekcja kolizji).

Dzięki możliwościom, jakie daje wykorzystanie chmury punktów, wiele procesów w projektowaniu i planowaniu można znacząco przyspieszyć i poprawić. Tworzone modele zawierają szczegółowe dane usprawniające pracę architektów, projektantów, inwestorów i konserwatorów zabytków.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe