logo

Ochrona obiektów zabytkowych – dlaczego potrzebujesz współpracy z geodetą?

Definicję zabytku określa dokładnie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zabytki można podzielić na nieruchome, ruchome oraz archeologiczne. Zarówno zabytki ruchome, jak i nieruchome, podlegają ochronie prawnej. Często zachodzi konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów zabytkowych, której cel stanowi zgromadzenie jak największej ilości informacji na temat tych obiektów. Jest to konieczne chociażby w sytuacjach, w których planowane są prace restauratorskie lub konserwatorskie, budowa bądź remont budynku przyległego, a także w kilku innych przypadkach. Wówczas warto podjąć współpracę z geodetą, który zajmie się profesjonalnym przeprowadzeniem czynności.

W jaki sposób geodeta może zdobyć niezbędne informacje na temat obiektów zabytkowych?

Podczas prowadzenia inwentaryzacji obiektów zabytkowych można korzystać z metody ręcznego pomiaru oraz ze specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi i przyrządów elektronicznych. W większości sytuacji wykorzystuje się obecnie skaning laserowy. Metoda naziemnego skaningu obejmuje uzyskiwanie informacji dotyczących kształtu obiektu przy pomocy laserowego pomiaru odległości z punktu o danych współrzędnych przestrzennych do punktów obiektu oraz określenie ich położenia w przyjętym układzie współrzędnych przestrzennych. Taka metoda umożliwia pozyskanie dużej ilości danych w niedługim czasie. Gdy zaimportuje się informacje do odpowiedniego programu, można użyć ich np. do analizy, wektoryzacji lub modelowania zabytku.

Focus 3D Faro – jeden z polecanych skanerów laserowych

Wybrany skaner laserowy musi być przeznaczony specjalnie do budynków i dużych powierzchni. Focus 3D Faro to urządzenie, dzięki któremu przeprowadzenie pomiarów będzie szybkie, dokładne i kompletne. Zapewnia wysokiej jakości obraz, jego obsługa jest łatwa i intuicyjna. Warto pamiętać, że dzięki skanerom niezbędne czynności da się wykonać w sposób bezdotykowy i dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc w obiekcie. Skaner Faro posiada wbudowaną nawigację GPS oraz GLONASS.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe