(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Każdy proces inwestycji budowlanej od jego rozpoczęcia do zakończenia musi być wspomagany obsługą geodezyjną. Dokumentacja geodezyjna jest podstawą do wykonania analizy przestrzennych, projektu architektonicznego oraz samego procesu budowlanego. Forma dokumentacji i jej prawidłowe wykonanie bardzo często skraca proces powstawania inwestycji. Uczestnicząc w procesie dokładamy wszelkich starań, aby każda inwestycja została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora w zakresie:

Dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych

  1. Podkłady geodezyjne do wykonania analizy przestrzennej oraz uwarunkowań urbanistycznych
  2. Mapa do celów projektowych w postaci analogowej lub numerycznej
  3. Numeryczny model terenu
  4. Kontrola dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem w ZUD

Obsługi geodezyjnej procesu budowlanego inwestycji

  1. Wyznaczenia, tyczenia stałych punktów odniesienia dla budownictwa
  2. Tyczenie wskaźników konstrukcyjnych, tras przewodów infrastruktury podziemnej,naziemnej, elementów architektury
  3. Badanie odkształceń i przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów, kontrolapionowości
  4. Inwentaryzacje powykonawcze obiektów inżynieryjnych, pomiar objętości mas ziemi

Pozostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.