logo

Proces inwestycji budowlanych

Każdy proces inwestycji budowlanej od jego rozpoczęcia do zakończenia musi być wspomagany obsługą geodezyjną. Dokumentacja geodezyjna jest podstawą do wykonania analizy przestrzennych, projektu architektonicznego oraz samego procesu budowlanego. Forma dokumentacji i jej prawidłowe wykonanie bardzo często skraca proces powstawania inwestycji. Uczestnicząc w procesie dokładamy wszelkich starań, aby każda inwestycja została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora w zakresie:

Dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych

  1. Podkłady geodezyjne do wykonania analizy przestrzennej oraz uwarunkowań urbanistycznych
  2. Mapa do celów projektowych w postaci analogowej lub numerycznej
  3. Numeryczny model terenu
  4. Kontrola dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem w ZUD

Obsługi geodezyjnej procesu budowlanego inwestycji

  1. Wyznaczenia, tyczenia stałych punktów odniesienia dla budownictwa
  2. Tyczenie wskaźników konstrukcyjnych, tras przewodów infrastruktury podziemnej,naziemnej, elementów architektury
  3. Badanie odkształceń i przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów, kontrolapionowości
  4. Inwentaryzacje powykonawcze obiektów inżynieryjnych, pomiar objętości mas ziemi

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe