logo

Realizacje usług skaningu laserowego

Oferta GLOB-K&Z obejmuje skanowanie laserowe 3D – pozwala to na stworzenie dokumentacji zabytków, w celu wykonania ekspertyz umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie prac konserwatorskich. Zapraszamy do zapoznania się z projektami na podstawie skaningu laserowego 3D.

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Przysusze

Zakres prac: wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych
budynku, rysunków szczegółowych detali architektonicznych, ortoobrazów
ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepienia sali głównej
modlitw, rekonstrukcji stanu powojennego budynku w zestawieniu ze stanem
istniejącym

Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Skaning laserowy Warszawa

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Łańcucie

Zakres prac: Wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych, rysunków szczegółowych detali architektonicznych, ortoobrazów ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepień, rekonstrukcji przedwojennego kształtu i wyglądu budynku na podstawie odnalezionych materiałów archiwalnych

Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Warszawie

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji architektonicznej oraz modelu 3D

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe