logo

SKANING LASEROWY WARSZAWA

Posiadany przez nas sprzęt to m.in. nowoczesne, cyfrowe urządzenie Fokus 3D marki Faro, dzięki któremu możliwe jest skanowanie laserowe zabytków i obiektów architektonicznych znajdujących się w obszarze zainteresowania inwestora. Realizowana przez naszych ekspertów usługa polega na wygenerowaniu modelu zdeterminowanego przez chmurę punktów opartych na danych XYZ w odpowiedniej rozdzielczości. Skaning laserowy 3D to technologia, dzięki której dany obiekt, np. zabytek, zostaje przeniesiony do rzeczywistości wirtualnej w formie bardzo dokładnego, cyfrowego modelu. Nieznaczne odchylenia wymiarowe na poziomie ok. 0,1% mieszczą się w tolerancjach DIN, co ma kluczowe znaczenie we współczesnym budownictwie, w szczególności na etapie projektowym.

Skaning laserowy Warszawa

Wprowadzona technologia umożliwia wykonanie usług w wielu dziedzinach gospodarki. Są nimi:

Skaning laserowy Warszawa
Z uwagi na ukierunkowany zakres świadczenia usług przez firmę skupiliśmy się na wykonywaniu dokumentacji z zakresu inwentaryzacji budowlanej budynków i obiektów budowlanych i badania zmian konstrukcji.

Uzyskane dane w procesie skanowania laserowego 3D pozwalają na dowolne przetwarzanie i uzyskiwanie niezbędnych informacji o stanie technicznym obiektu. Postać cyfrowa umożliwia badanie zmian konstrukcyjnych, architektonicznych obiektu i podejmowanie odpowiednich czynności naprawczych lub zapobiegawczych.

Skaning laserowy

Stworzony model 3D obiektu można poddać odpowiedniej obróbce cyfrowej w celu uzyskania danych niezbędnych do:

Skaning laserowy Warszawa

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza, polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:

Skaning laserowy umożliwia spełnienie warunków wymienionych w ustawie, tworząc dokumentację zabytku w postaci numerycznej 3D. Możliwości skaningu skupiają się na inwentaryzacji obiektów zabytkowych w celu wykonania ekspertyz, dokumentacji do przeprowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych umożliwiającej zabezpieczenie i odtworzenie kompozycji elementów obiektu. Inwentaryzacja powykonawcza w postaci cyfrowej zapewnia utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku, wyglądu obiektu po pracach konserwatorskich, dając lepszą możliwość zarządzania obiektem. Animacje, wizualizacje oraz spacery wirtualne pozwalają popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach. Zapraszamy do kontaktu w sprawie usługi skanowania laserowego.

NASZE REALIZACJE

Oferta GLOB-K&Z obejmuje skanowanie laserowe 3D – pozwala to na stworzenie dokumentacji zabytków, w celu wykonania ekspertyz umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie prac konserwatorskich. Zapraszamy do zapoznania się z projektami na podstawie skaningu laserowego 3D.

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Przysusze

Zakres prac: wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych
budynku, rysunków szczegółowych detali architektonicznych, ortoobrazów
ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepienia sali głównej
modlitw, rekonstrukcji stanu powojennego budynku w zestawieniu ze stanem
istniejącym

Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Skaning laserowy Warszawa

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Łańcucie

Zakres prac: Wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych, rysunków szczegółowych detali architektonicznych, ortoobrazów ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepień, rekonstrukcji przedwojennego kształtu i wyglądu budynku na podstawie odnalezionych materiałów archiwalnych

Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Inwentaryzacja budynku zabytkowej synagogi w Warszawie

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji architektonicznej oraz modelu 3D

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe