logo

Skanowanie 3D dla budownictwa – jakie możliwości stwarza?

Skanowanie 3D w branży budowlanej pozwala na dokładną, precyzyjną i szczegółową rejestrację przestrzeni, a proces wizualizacji obiektów trwa zaledwie kilka minut. Błyskawiczne zebranie danych i wygenerowanie trójwymiarowego obrazu stwarza szereg nowych możliwości dla geodetów i ich klientów.

Od chmury punktów do obrazu 3D, czyli na czym polega skaning laserowy w geodezji?

Specjalne urządzenia pomiarowe mierzą odległości między punktami znajdującymi się w określonej przestrzeni. Następnie chmury punktów są importowane do specjalistycznego oprogramowania typu CAD, gdzie są przetwarzane w celu skonstruowania cyfrowego modelu z siatki punktów. Z wykonanych skanów tworzone są trójwymiarowe rzuty i przekroje oraz modele BIM.

Korzyści skaningu laserowego – dokładniej i szybciej

Skaning laserowy usprawnia wykonywanie prac geodezyjnych. Dzięki skaningowi laserowemu geodeci mogą znacznie przyspieszyć pracę. W ten sposób zwiększa się wydajność usług oraz poprawia zarządzanie zadaniami i projektami. Skaning laserowy wpływa też na obniżenie kosztów operacyjnych prowadzonej działalności geodezyjnej. Dzięki zastosowaniu skanowania 3D można zmniejszyć liczbę wizyt na miejscu. Równocześnie, zebrane dane są kompleksowe i bardzo dokładne. Dzisiejsze skanery laserowe mogą rejestrować miliony punktów na sekundę. Ponadto, technologia laserowa jest nie tylko szybsza, ale zapewnia także bardziej dokładne i precyzyjne wyniki w porównaniu z tradycyjnymi pomiarami geodezyjnymi.

Korzyści skaningu laserowego – bezpieczniej

Dodatkowo, skanowanie 3D poprawia bezpieczeństwo pracy geodetów. Nowa technologia pomaga wykonać szczegółowe pomiary nawet w trudno dostępnych lub niedostępnych, czy niebezpiecznych dla ludzi miejscach bez konieczności fizycznej obecności geodety.

Korzyści skaningu laserowego – bardziej wszechstronnie

Dużą zaletą skanowania 3D jest wszechstronność zastosowań tej nowoczesnej metody. Skaning laserowy można wykorzystywać w wielu różnych branżach. Stwarza to możliwości rozszerzenia usług geodezyjnych o nowe zakresy np. tworzenia map do celów projektowych oraz inwentaryzacji, dokumentacji i modelowania BIM trudno dostępnych obiektów, kopalni, zakładów pracy, czy budynków historycznych.

Korzyści skaningu laserowego – atrakcyjniej dla klientów

Skaning laserowy wpływa też na poprawę obsługi klienta. Prezentacja efektów pracy w formie trójwymiarowych, kolorowych obrazów jest znacznie bardziej atrakcyjna i zrozumiała dla klientów. Wizualizacja 3D pomaga klientom w podejmowaniu decyzji.

Podsumowując, przy pomocy skaningu laserowego geodeci mogą prowadzić skomplikowane pomiary na obszarze wielu kilometrów z dokładnością do dziesiątych lub setnych części milimetra. Nowoczesne skanery 3D z pewnością zrewolucjonizowały branżę, nie tylko przyspieszyły i ułatwiły tworzenie projektów geodezyjnych, ale także przyczyniły się do zwiększania komfortu pracy geodetów. Dziś geodeci dysponują wieloma zaawansowanymi technologicznie urządzeniami pomiarowymi, które pomagają im szybko i bezpiecznie realizować obowiązki.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe