logo

Technologia LiDAR – jak wykorzystuje ją geodeta?

Technologia LiDAR (od ang. skrótu Light Detection and Ranging), czyli skaning laserowy, to najnowocześniejsza metoda pozyskiwania informacji na temat obiektów zlokalizowanych na ziemi w oparciu o skanowanie terenu przy użyciu wiązki światła laserowego. Technologia LiDAR znajduje szerokie zastosowanie w różnych działach gospodarki, wielu dziedzinach nauki i życiu codziennym. Jednym z obszarów, w których z powodzeniem się ją wykorzystuje, jest geodezja.

Technologia LiDAR – dokładna metoda pomiaru gruntów

Geodeta wykorzystuje skaning laserowy do określania lokalizacji punktów na wyznaczonym terenie i prowadzenia pomiarów powierzchni gruntu. Dzięki tej metodzie pozyskiwania danych przydatnych geodecie specjalista uzyskuje wizualizację terenu w kilku rzutach. Skanery 3D pozwalają także na przeprowadzenie jego bardzo dokładnych pomiarów. Z uwagi na ogromne możliwości sprzętu skanującego pomiary wykonane przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LiDAR są znacznie bardziej precyzyjne i obarczone mniejszym ryzykiem błędu niż dokonywane metodami tradycyjnymi. Co więcej, zastosowanie światła lasera pozwala na dokonywanie pomiarów terenu po zmierzchu, a nawet w całkowitej ciemności.

W jakich obszarach pracy geodety znajduje zastosowanie technologia LiDAR?

Technologia LIDAR stanowi nieocenione wsparcie dla geodetów sporządzających dokumentację na potrzeby budowy dróg, autostrad i estakad, projektowania połączeń kolejowych oraz wznoszenia mostów czy wiaduktów. Skaning laserowy przydatny jest zarówno w czasie wykonywania pomiarów gruntów, jak i monitorowania oraz nadzorowania postępów prac budowlanych. Technologia ta wykorzystywana jest również po ich zakończeniu. W oparciu o dane pozyskane metodą skaningu laserowego geodeta sprawdza zgodność wykonanych prac z projektem budowlanym i przeprowadza tak zwaną inwentaryzację powykonawczą. Część prac geodezyjnych, w których znajduje zastosowanie technologia LIDAR, stanowi również inwentaryzacja obiektów zabytkowych, areału ziemi rolnej oraz drzewostanu.

Wykorzystanie technologii LiDAR nie ogranicza się więc do jednego obszaru działalności geodety.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe