logo

Z czym iść do geodety, czyli najczęściej wykonywane usługi geodezyjne

Firmy geodezyjne świadczą usługi zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Wśród najczęściej wykonywanych zleceń są zadania związane z przygotowaniem dokumentacji budowlanej oraz pomiary ziemi na potrzeby wpisów do ksiąg wieczystych oraz wykazów zmian gruntowych. Z jakimi sprawami należy zwrócić się do geodety?

Mapy do celów projektowych

Geodeci sporządzają mapy do celów projektowych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu zagospodarowania działki. Mapy do celów projektowych przygotowuje się aktualizując mapy zasadnicze i nanosząc na nie poprawki wynikające ze stanu faktycznego zmierzonego w terenie.

Wytyczanie projektowanych obiektów na gruncie

Prace budowlane muszą przebiegać według projektu budowlanego, dlatego geodeci przenoszą obiekty z mapy, załączonej do projektów, w teren. Geodeta określa lokalizacje przyszłych budynków wytyczając jej fundamenty (np. za pomocą ław drutowych albo metodą kołkową). Wytyczać można nie tylko fundamenty budynków, ale także sieci uzbrojenia terenu – kanalizacje, wodociąg, drogę itp.

Inwentaryzacja powykonawcza

Kolejnym zadaniem geodety jest przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów. Polega ono na pomiarach wybudowanego obiektu i naniesieniu ich na mapę zasadniczą. Efektem tej pracy jest mapa inwentaryzacji zawierająca szkice inwentaryzacji, wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty wymaganie przez inwestora.

Pomiary terenu

Do usług geodezyjnych najczęściej świadczonych dla osób prywatnych należą wszelkiego rodzaju pomiary gruntowe. Mogą to być m.in. podziały, rozgraniczenia, scalenia działek oraz badanie ksiąg wieczystych, które są niezbędne przy transakcjach kupna i sprzedaży oraz sprawach spadkowych i sporach sądowych.

Badania geodezyjne

Wśród bardziej specjalistycznych prac geodezyjnych można wymienić między innymi badania osiadania, przemieszczania i odkształcania budowli. Są one wykonywane w celu oceny stanu technicznego np. zapór wodnych, kominów oraz budowli.

Nie sposób wymienić wszystkich prac, jakie wykonuje geolog, dlatego wymieniliśmy tylko te najważniejsze. To z nich najczęściej korzystają firmy budowlane i klienci indywidualni. Pełną listę usług świadczonych przez  GLOB-K&Z znajdziesz na naszej stronie.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe