Geodezja Glob K&Z

logo

Blog

  • Blog
analoge Navigation_6
7 grudnia, 2017

Uzyskanie zgody na budowę domu albo innej nieruchomości wymaga od nas złożenia odpowiedniej dokumentacji. Jednym z niezbędnych dokumentów, które musimy złożyć, jest mapa do celów projektowych. Czym właściwie jest ten dokument? Mapa do celów projektowych…

Wybieramy firmę geodezyjną
26 listopada, 2017

Większość formalności związanych z budową domu, podziałem gruntów lub zagospodarowaniem terenu wymaga precyzyjnych pomiarów danej nieruchomości. W takim wypadku powinniśmy zwrócić się o pomoc do geodety, który profesjonalnie wykona wszystkie niezbędne badania i analizy oraz…

Skaning laserowy nowoczesną metodą pomiarów
23 sierpnia, 2017

Jedną z najistotniejszych rzeczy w pracy geodety jest dokładność w wykonywaniu pomiarów, które następnie stają się podstawą do prowadzenia dalszych prac geodezyjnych a następnie budowlanych. Jest to bardzo istotne, ponieważ niedokładne pomiary mogą stać się…

Jak wygląda proces podziału nieruchomości?
3 lipca, 2017

Podział nieruchomości pozwala na fizyczne podzielenie posiadanego przez nas gruntu na mniejsze działki ewidencyjne. Wniosek o podział gruntu może wnieść właściciel danej nieruchomości. Warto zaznaczyć, że po dokonaniu podziału każda z powstałych w jego wyniku…

26 sierpnia, 2014

Każdy proces inwestycji budowlanej od jego rozpoczęcia do zakończenia musi być wspomagany obsługą geodezyjną. Dokumentacja geodezyjna jest podstawą do wykonania analizy przestrzennych, projektu architektonicznego oraz samego procesu budowlanego. Forma dokumentacji i jej prawidłowe wykonanie bardzo…

26 sierpnia, 2014

Obsługa geodezyjna gospodarki nieruchomościami to szeroki zakres prac związany z jej zarządzaniem, aktualizowaniem, użytkowaniem, najmem i zbywaniem. Regulacje prawne gospodarki nieruchomościami nie wynikają jedynie z ustawy o gospodarce nieruchomościami ale znajdują się wielu innych aktach…