geodezja

Kompleksowe  Usługi geodezyjne dla osób prywatnych i firm.

Już od ponad dekady firma GLOB K&Z świadczy kompleksowe usługi geodezyjne, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Do zadań, które składają się na naszą działalność geodezyjnej obsługi inwestycji, należą:

  • przygotowywanie map do celów projektowych (wersja analogowa oraz numeryczna),
  • sporządzanie map prawnych (podział nieruchomości, mapy do zasiedzenia, mapy do celów sądowych),
  • obsługa inwestycji (budowlanych, drogowych, urządzeń podziemnych),
  • inwentaryzacja geodezyjno–architektoniczna, niezbędna do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Dzięki naszym geodetom, doświadczonym pracownikom (absolwenci Politechniki Warszawskiej) z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 1, 2, 4, 5, dysponującym doskonałym sprzętem pomiarowym firmy Leica i Nikon, o wysokiej dokładności pomiaru, jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dobre wykonanie każdego zlecenia.

szczegółowe informacje

Mapy do celów projektowych

Mapa do projektu powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez uprawnionego geodetę.
Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy:

  • sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny).

  • W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.
  • W ujęciu administracyjno-prawnym podział działki polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Wyznaczanie działek ewidencyjnych

Podział działki wykonywany jest na podstawie danych z ewidencji gruntów budynków i lokali oraz dokumentów geodezyjnych znajdujących się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Podstawą wyznaczania punktów załamania granic działki są operaty podziału nieruchomości, operaty ewidencji gruntów a także dane przestrzenne umożliwiające wyznaczenie. Punkty wyznaczone stabilizuje się palikami geodezyjnymi a na życzenie klienta trwałymi znakami granicznymi (betonowe).

Wytyczanie obiektów budowlanych

Prawo budowlane mówi, że wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę muszą zostać wyznaczone w terenie przed rozpoczęciem realizacji przez służby jednostki geodezyjnej. Wytyczanie obiektów budowlanych to jedno z naszych podstawowych zadań, w ramach geodezyjnej obsługi budowy.

Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych i obiektów budowlanych

Inwentaryzacja budynku to niezbędna procedura, ponieważ wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienia dokumentacji ZUD

Przygotowanie dokumentacji oraz wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu z niezbędnymi załącznikami.

Inwentaryzacja geodezyjno-architektoniczna

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielnosci lokalowej oraz na potrzeby własne klienta, pomiary kontrolne a także nietypowe pomieszczeń, lokali i całych kondygnacji.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Obsługa geodezyjna budowy, obejmująca wykonywanie wszelkich pomiarów i opracowań niezbędnych na budowie lub przy modernizacjach obiektów kubaturowych, drogowych i pozostałej infrastruktury inżynieryjne.

złóż zapytanie

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy