skaning laserowy

Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającym się potrzebom branży budowlanej przygotowaliśmy dla Kontrahentów ofertę profesjonalnych usług realizowanych przy wykorzystaniu zaawansowanych, cyfrowych technologii.

Posiadany przez nas sprzęt to m.in. nowoczesne, cyfrowe urządzenie Fokus 3D marki Faro, dzięki któremu możliwe jest skanowanie laserowe zabytków i obiektów architektonicznych znajdujących się w obszarze zainteresowania inwestora. Realizowana przez naszych ekspertów usługa polega na wygenerowaniu modelu zdeterminowanego przez chmurę punktów opartych na danych XYZ w odpowiedniej rozdzielczości. Skaning laserowy 3D to technologia, dzięki której dany obiekt, np. zabytek, zostaje przeniesiony do rzeczywistości wirtualnej w formie bardzo dokładnego, cyfrowego modelu. Nieznaczne odchylenia wymiarowe na poziomie ok. 0,1% mieszczą się w tolerancjach DIN, co ma kluczowe znaczenie we współczesnym budownictwie, w szczególności na etapie projektowym.

 

Zdjęcia skanera

Wprowadzona technologia umożliwia wykonanie usług w wielu dziedzinach gospodarki a zwłaszcza:

 • Architektura, inżynieria budowlana
 • Ochrona zabytków
 • Przemysł
 • Kryminologia, wypadki, zagrożenia
 • Transport drogowy i kolejowy
 • Produkcja filmów i gier

Z uwagi na ukierunkowany zakres świadczenia usług przez firmę skupiliśmy się na wykonywaniu dokumentacji z zakresu inwentaryzacji budowlanej budynków i obiektów budowlanych i badanie zmian konstrukcji. 

Uzyskane dane w procesie skanowania laserowego 3D pozwalają na dowolne przetwarzanie i uzyskiwanie niezbędnych informacji o stanie technicznym obiektu. Postać cyfrowa umożliwia badanie zmian konstrukcyjnych, architektonicznych obiektu i podejmowanie odpowiednich czynności naprawczych lub zapobiegawczych.

Stworzony model obiektu można poddać odpowiedniej obróbce cyfrowej w celu uzyskania danych niezbędnych do :

 • określenia powierzchni degradacji budynków wpisanych do
 • rejestru zabytków
 • określenia wielkości uszkodzeń, pęknięć, ubytków
 • określenie zmian konstrukcyjnych – osiadań, ugięć, przemieszczeń
 • określenia objętości mas ziemi lub urobku
 • określenie innych parametrów niezbędnych do uzyskania wyniku

 

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. u. Z dnia 17 września 2003r.) opieka nad zabytkami sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza, w szczególności, na zapewnienie warunków:

 • naukowego badania i dokumentowania zabytków
 • prowadzeniu prac konserwacyjnych, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
 • korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz jego znaczeniu dla historii i kultury

Skaning laserowy umożliwia spełnienie warunków wymienionych w ustawie tworząc dokumentację zabytku w postaci numerycznej 3D. Możliwości skaningu skupiają się na inwentaryzacji obiektów zabytkowych w celu wykonania ekspertyz, dokumentacji do przeprowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych umożliwiającej zabezpieczenie i odtworzenie kompozycji elementów obiektu. Inwentaryzacja podwykonawcza w postaci cyfrowej zapewnia utrwalenie substytucji zabytku, stabilizację konstrukcyjną oraz wyglądu obiektu po pracach konserwatorskich dające możliwość zarządzania obiektem. Animacje, wizualizacje oraz spacery wirtualne pozwalające popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach. Zapraszamy do kontaktuw sprawie usługi skanowania laserowego oraz wielu innych.

złóż zapytanie

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy