realizacje

Warszawa - Bielany, Żoliborz

Wydzielenie gruntów pod poszerzenie trasy S-8 na terenie
dzielnic Bielany, Żoliborz m. st. Warszawy.