realizacje

Realizacja mapy do celów projektowych warszawa, ul. kolejowa

Obiekt: Warszawa ul. Kolejowa
Rodzaj pracy: mapa do celów projektowych
Zakres robót: pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej, NMT
Pow. opracowania: 3ha
Czas realizacji: 1m-c