skaning laserowy

skaning laserowy
 

Oferta GLOB-K&Z obejmuje skanowanie laserowe 3D – pozwala to na dokumentację zabytków, w celu wykonanie ekspertyz umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie prac konserwatorskich. Zapraszamy do zapoznania się z projektami na podstawie skaningu laserowego 3D!

Inwentaryzacja obiektów sakralnych

Jednym z wyzwań związanych ze skaningiem laserowym jest uzyskanie dokładnego skanu i modelu detali w obiektach takich jak np. sakralne, a nastęnie wykonanie dokumentacji architektonicznej. W zakończonych realizacjach mamy m.in. skan synagog w Warszawie, Łańucucie, Przysusze i wielu innych.