realizacje

Realizacja Inwentaryzacji architektonicznej synagogi

Obiekt: Budynek zabytkowej synagogi w Przysusze
Rodzaj obiektu: Inwentaryzacja architektoniczna z wykorzystaniem skaningu laserowego
Zakres robót: wykonanie dokumentacji: rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych budynku, rysunków szczegółowych detali architektonicznych, ortoobrazów ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepienia sali głównej modlitw, rekonstrukcji stanu powojennego budynku w zestawieniu ze stanem istniejącym
Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego