realizacje

Realizacja Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej synagogi

Obiekt: Budynek zabytkowej synagogi w Łańcucie
Rodzaj obiektu: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z wykorzystaniem skaningu laserowego
Zakres robót: Wykonanie dokumentacji: rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych, rysunków szczegółowych detali architektonicznych,ortoobrazów ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz sklepień, rekonstrukcji przedwojennego kształtu i wyglądu budynku na podstawie odnalezionych materiałów archiwalnych
Zleceniodawca: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego