realizacje

Realizacja Inwentaryzacji muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Obiekt: Budynek Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Rodzaj obiektu: Inwentaryzacja posadzek oraz elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem skaningu laserowego
Zakres robót: Wykonanie dokumentacji z inwentaryzacji, analizy hipsometryczne
Zleceniodawca: Muzeum Józefa Piłsudskiego