realizacje

Realizacja Inwentaryzacji synagogi Nożyków

Obiekt: Budynek zabytkowej synagogi w Warszawie
Rodzaj obiektu: Inwentaryzacja architektonicza z wykorzystaniem skaningu laserowego
Zakres robót: Wykonanie dokumentacji architektonicznej oraz modelu 3D
Zleceniodawca: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie