logo

Skaning laserowy nowoczesną metodą pomiarów

Jedną z najistotniejszych rzeczy w pracy geodety jest dokładność w wykonywaniu pomiarów, które następnie stają się podstawą do prowadzenia dalszych prac geodezyjnych a następnie budowlanych. Jest to bardzo istotne, ponieważ niedokładne pomiary mogą stać się przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa całej inwestycji. Z tego też powodu firmy geodezyjne sięgają po coraz to nowsze rozwiązania, które sprawiają, że przeprowadzane pomiary są coraz bardziej precyzyjne. Jedną z takich metod jest skaning laserowy.

Czym jest skaning laserowy?

Mianem skaningu laserowego określamy metodę pomiarową, która w bardzo krótkim czasie pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów przestrzennych danego obszaru. W rezultacie otrzymujemy nie tylko precyzyjne współrzędne całej chmury punktów (czyli wszystkich zarejestrowanych przez skaner punktów), ale także dane dotyczące intensywności sygnału, który został odbity.

Jak działa ta metoda? W bardzo prosty sposób. Do wykonania badania niezbędny jest naziemny skaner laserowy, który emituje wiązki światła, jakie odbijają się od badanego obiektu. Powrót wiązki do lasera pozwala ustalić czas, w jakim przebyła ona odległość od lasera do obiektu i z powrotem, a także położenie poszczególnych punktów względem urządzenia. Wszystkie te dane pozwalają nam stworzyć dokumentację przestrzenną obiektu w postaci wspomnianej już wcześniej chmury.

W jakich sytuacjach wykorzystuje się skaning laserowy?

Obecnie skanowanie laserowe jest nieocenioną pomocą przy  wielu pomiarach geodezyjnych. Metodę tą zazwyczaj stosuje się przy inwentaryzacji zabytków, planowaniu przestrzennym terenu, a także podczas przygotowania dokładnej dokumentacji budynków oraz innych obiektów. Oprócz geodezji skaning laserowy bardzo często wykorzystywany jest przy pracach w wielu innych dziedzinach, w tym górnictwie, hydrologii, transporcie, energetyce, kryminalistyce oraz leśnictwie.

O popularności tej metody decyduje głównie wysoka precyzja pomiarów wykonywanych w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu do innych sposobów, co przekłada się na szybsze oraz efektywniejsze opracowanie danych potrzebnych do danej realizacji.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe