(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obsługa geodezyjna budowy – skaning laserowy | Warszawa

Gospodarka nieruchomościami

Obsługa geodezyjna gospodarki nieruchomościami to szeroki zakres prac związany z jej zarządzaniem, aktualizowaniem, użytkowaniem, najmem i zbywaniem. Regulacje prawne gospodarki nieruchomościami nie wynikają jedynie z ustawy o gospodarce nieruchomościami ale znajdują się wielu innych aktach prawnych i często nie są ze sobą spójne. Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie nieruchomości wiąże się z szczegółową znajomością prawa oraz ich aspektów. Z uwagi na szereg zrealizowanych zleceń w dziedzinie gospodarki nieruchomościami zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie co pozwala nam je realizować terminowo i profesjonalnie. W zakresie prac geodezyjnych związanych z nieruchomościami wykonujemy:

 1. Podziały nieruchomości
 2. Rozgraniczenie nieruchomości
 3. Wyznaczanie i wznawianie punktów granicznych działek
 4. Badanie stanu prawnego nieruchomości wraz z jej analizą
 5. Mapy do celów prawnych (sądowych, administracyjnych, rewindykacyjnych)
 6. Obsługa geodezyjna zwrotów nieruchomości i roszczeń
 7. Tworzenie map gospodarczych do zarządzania obiektami (zakłady, fabryki)
 8. Wycena nieruchomości

Obsługa spółdzielni mieszkaniowych w zakresie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podziały nieruchomości
 2. Obmiar powierzchni użytkowych
 3. Dokumentacja do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
 4. Dokumentacja geodezyjno – prawna do wyodrębnienia własności
 5. Mapy obiektowe do celów zarządzania
 6. Dokumentacja do uzyskania służebności
 7. Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane

Proces inwestycji budowlanych

Każdy proces inwestycji budowlanej od jego rozpoczęcia do zakończenia musi być wspomagany obsługą geodezyjną. Dokumentacja geodezyjna jest podstawą do wykonania analizy przestrzennych, projektu architektonicznego oraz samego procesu budowlanego. Forma dokumentacji i jej prawidłowe wykonanie bardzo często skraca proces powstawania inwestycji. Uczestnicząc w procesie dokładamy wszelkich starań, aby każda inwestycja została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora w zakresie:

Dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych

 1. Podkłady geodezyjne do wykonania analizy przestrzennej oraz uwarunkowań urbanistycznych
 2. Mapa do celów projektowych w postaci analogowej lub numerycznej
 3. Numeryczny model terenu
 4. Kontrola dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem w ZUD

Obsługi geodezyjnej procesu budowlanego inwestycji

 1. Wyznaczenia, tyczenia stałych punktów odniesienia dla budownictwa
 2. Tyczenie wskaźników konstrukcyjnych, tras przewodów infrastruktury podziemnej,naziemnej, elementów architektury
 3. Badanie odkształceń i przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów, kontrolapionowości
 4. Inwentaryzacje powykonawcze obiektów inżynieryjnych, pomiar objętości mas ziemi

Usługi geodezyjne Warszawa

Profesjonalne usługi geodezyjne takie jak inwentaryzacja budynku są niezbędne zawsze wtedy, gdy prowadzi się prace budowlane i podziały nieruchomości. Tu liczy się w szczególności nowoczesny sprzęt i precyzja. Wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronna znajomość prawa są kluczowe wtedy, gdy usługi mają być realizowane na najwyższym poziomie.

Nowoczesna geodezja to szerokie możliwości – wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, który pozwala na pozyskiwanie danych przestrzennych poprzez skaning laserowy, zaawansowane urządzenia elektroniczne do pomiarów i wytyczeń pozwalają geodetom na jeszcze bardziej efektywną pracę i dostarczenie klientom szybko niezbędnej dokumentacji. W przypadku realizacji kompleksowych inwestycji budowlanych asysta wykwalifikowanego geodety wymagana jest przez cały czas.

Szczegółowe pomiary sytuacyjne i wysokościowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod, w tym także pomiary GPS pozwalają na dokładne wyznaczenie przestrzeni do różnych celów. Podziały nieruchomości i rozgraniczenia pozwalają na precyzyjne wskazanie granic pomiędzy nimi. Wówczas, gdy planowana jest budowa domu lub innych nieruchomości, także niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnej obsługi geodezyjnej, między innymi w celu wykonania map, wytyczeń. Dzięki kompleksowej geodezyjnej obsłudze inwestycji możliwe jest prowadzenie prac do samego początku, w tym sporządzenia niezbędnej dokumentacji, a skończywszy na odbiorach oraz inwentaryzacji budowlanej. Te i wiele innych usług geodezyjnych musi być świadczonych zawsze przez ekspertów posiadających właściwe do tego uprawnienia.

Istniejemy na rynku od 2005 roku i stale dostarczamy naszym klientom generalną obsługę geodezyjną. Zatrudniamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach w swojej dziedzinie. Oferujemy usługi dla klientów indywidualnych oraz firm, w tym w branży budowlanej i architektonicznej. Jesteśmy firmą profesjonalną, rzetelną i terminową, a naszym nadrzędnym celem jest pełna satysfakcja klientów, co jest również naszą najlepszą rekomendacją.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług – geodezja w Warszawie – GLOB K&Z

Artykuł w magazynie gospodarczym Fakty