logo

Jak wygląda proces podziału nieruchomości?

Podział nieruchomości pozwala na fizyczne podzielenie posiadanego przez nas gruntu na mniejsze działki ewidencyjne. Wniosek o podział gruntu może wnieść właściciel danej nieruchomości. Warto zaznaczyć, że po dokonaniu podziału każda z powstałych w jego wyniku działek posiada odrębny numer ewidencyjny, natomiast nieistotna jest kwestia ich własności, w związku z tym właściciel może pozostać ten sam. Zanim jednak dojdzie do faktycznego podziału, właściciel działki musi dokonać kilku formalności.

Etapy podziału nieruchomości

Pierwszą rzeczą, od której powinien zacząć właściciel działki, jest sporządzenie wstępnego planu pokazującego, w jaki sposób jego nieruchomość ma zostać podzielona. Plan powinien zostać przygotowany na mapie zasadniczej, ewentualnie dopuszczalną opcją jest sporządzenie go na kopii mapy katastralnej, na którą zostały naniesione najważniejsze elementy zagospodarowania terenu. Projekt powinien przede wszystkim zawierać takie elementy jak granice oraz powierzchnię dzielonego gruntu, a także granice działek, które mają zostać wytyczone.

Oczywiście, możesz podjąć się samodzielnego przygotowania tego planu, jednak pamiętaj, że jest to zadanie dość trudne, dlatego w takim wypadku warto skorzystać z pomocy firmy geodezyjnej.

Następnym krokiem jest złożenie w urzędzie gminy wniosku o zaopiniowanie przygotowanego przez nas planu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w tym aktami potwierdzającymi własność oraz wyciągiem z ewidencji gruntów. Decyzja zostaje wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po zapoznaniu się z celem podziału działki.

Jeśli przygotowany przez nas projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany, wtedy przychodzi czas na przygotowanie właściwego projektu z uwzględnieniem wytyczonych granic, punktów granicznych oraz oznaczenia planowanego podziału na odpowiedniej mapie. To zadanie należy zlecić geodecie, który po przygotowaniu projektu, powinien złożyć go w miejscowym punkcie dokumentacji geodezyjnej. Następnie projekt jest sprawdzany, czy został przygotowany w zgodzie ze sztuką geodezyjną. Jeśli wynik jest pozytywny, projekt zostaje przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po potwierdzeniu, że plan podziału nieruchomości został  przygotowany poprawnie, należy ponownie złożyć wniosek, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, do władz gminy lub miasta, które wydają ostateczną decyzję. Decyzja ta staje się podstawą do wpisania nowych działek do księgi wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe